Repost from @thefrontskateshop . Mellow yellow . . . . . . . . #skateboard #skatedeck #skateshop #thefrontskateshop #yellow #chocolateskateboards #krookedskateboards #antiheroskateboards #weymouth #polarskateco

Repost from @thefrontskateshop . Mellow yellow . . . . . . . . #skateboard #skatedeck #skateshop #thefrontskateshop #yellow #chocolateskateboards #krookedskateboards #antiheroskateboards #weymouth #polarskateco